send link to app

Tirana ImeFree

Vodafone në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë përmbledhin në këtë aplikacion shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. Këtu përfshihen informacione mbi trafikun dhe transportin në qytet, turizmin, ndotjen, mundësinë për të raportuar situata problematike dhe shumë informacione të vlefshme. Funksionalitetet kryesore:
• Ndotja – Raporto situata problematike në lidhje me ndotjen në qytetin e Tiranës. • Transporti Transporti publik – informacion në lidhje me linjat e transportit publik në qytetin e Tiranës. Taksi – informacion në lidhje me taksitë në qytetin e Tiranës Parkimet –informacion në lidhje me vendparkimet në qytetin e Tiranës • Turizmi – listë me pikat e interesit për turizmin në Tiranë të shfaqura edhe në hartë. • Trafiku Harta e trafikut – informacion në kohë reale mbi situatën e trafikut në Tiranë, i shoqëruar me një pamje harte. Pamje nga trafiku - vizualizohen në kohë reale imazhe të situatës së trafikut në qytetin e Tiranës. Njoftime – mundësinë për t’u informuar në rastin kur trafiku në një rrugë është i ngarkuar ose i bllokuar, etj • Info – Informacione të përgjithshme në lidhje me qytetin e Tiranës. • Raporto – mundësia për qytetarët e Tiranës të raportojnë në lidhje me situata të ndryshme problematike.