Tirana Ime

 Tirana Ime Download from Google Play market
send link to app

Tirana Ime



Free

Vodafone në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë përmbledhin në këtë aplikacion shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. Këtu përfshihen informacione mbi trafikun dhe transportin në qytet, turizmin, ndotjen, mundësinë për të raportuar situata problematike dhe shumë informacione të vlefshme. Funksionalitetet kryesore:
• Ndotja – Raporto situata problematike në lidhje me ndotjen në qytetin e Tiranës. • Transporti Transporti publik – informacion në lidhje me linjat e transportit publik në qytetin e Tiranës. Taksi – informacion në lidhje me taksitë në qytetin e Tiranës Parkimet –informacion në lidhje me vendparkimet në qytetin e Tiranës • Turizmi – listë me pikat e interesit për turizmin në Tiranë të shfaqura edhe në hartë. • Trafiku Harta e trafikut – informacion në kohë reale mbi situatën e trafikut në Tiranë, i shoqëruar me një pamje harte. Pamje nga trafiku - vizualizohen në kohë reale imazhe të situatës së trafikut në qytetin e Tiranës. Njoftime – mundësinë për t’u informuar në rastin kur trafiku në një rrugë është i ngarkuar ose i bllokuar, etj • Info – Informacione të përgjithshme në lidhje me qytetin e Tiranës. • Raporto – mundësia për qytetarët e Tiranës të raportojnë në lidhje me situata të ndryshme problematike.